Πως λειτουργεί

Ο διαμοιρασμός οχημάτων έγινε ευκολότερος. Με το ASEM, απλά βρείτε ένα αυτοκίνητο, ξεκλειδώστε, επιθεωρείστε και βγείτε στον δρόμο. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε το αυτοκίμητο στο ίδιο σημείο, απλά αφήστε το σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο χώρο στάθμευσης μέσα στο Home Zone και τελειώστε.

Εγγραφείτε

Βρείτε ένα αυτοκίνητο

Ξεκλειδώστε & επιθεωρείστε

Καύσιμα & Φύγατε

Συντήρηση

Συμπεριλαμβάνεται ασφάλεια

Συχνές ερωτήσεις

Τι περιμένετε?
Συμμετάσχετε στην εξέλιξη ASEM.