Τα καινούρια οχήματά σας

Έχουμε ένα αυτοκινήτο για κάθε ανάγκη

Οι τιμές μας

Πληρώνετε μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο.

  • Τιμή ανά λεπτό
    $0.32-0.41
  • Τιμή ανά ώρα
    $15
  • Τιμή ανά ημέρα
    $59-85
Προβολή κυρώσεων

Τι περιμένετε?
Συμμετάσχετε στην εξέλιξη του ASEM.